Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/gospodarowanie-odpadami/czystosc-i-porzadek/analizy-stanu-gospodark/32725,Analizy-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi.html
28.02.2024, 03:59

Na podstawie art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2015
Data modyfikacji : 20.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony