Urząd Miejski w Radomiu

 

Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych położonych przy ul. Tytoniowej w Radomiu w ramach programu „Mieszkanie Plus”

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Skarbu Państwa w Radomiu

Zasady wynajmu lokali wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Radomia: 

- Obwieszczenie nr LVII/528/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia 

Uchwała nr LXIV/580/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 279/2003 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia

Zasady udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom) 

Zasady i stawki za zajęcie nieruchomości (poza pasem drogowym), stanowiących własność Gminy Miasta Radomia/miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa, położonych w granicach miasta Radom 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.01.2011
Data modyfikacji : 17.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry