Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/gminna-ewidencja-zabytk/wlaczenia-kart-adresowy/54857,Dotyczy-zabytku-polozonego-przy-ul-Marii-Foltyn-2-w-Radomiu.html
2022-01-27, 18:08

Dotyczy zabytku położonego przy ul. Marii Fołtyn 2 w Radomiu

Zarządzenie nr 3141/2021 Prezydenta Miasta Radomia z 20 grudnia 2021 roku w sprawie włączenia kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków

Metadane

Data publikacji : 17.08.2021
Data modyfikacji : 04.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Piwowarczyk Biuro Rewitalizacji
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Kędra

Opcje strony