Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/gminna-ewidencja-zabytk/wlaczenia-kart-adresowy/54502,Dotyczy-zabytku-polozonego-przy-ul-Romualda-Traugutta-27-poludniowy.html
2022-01-27, 18:43

Dotyczy zabytku położonego przy ul. Romualda Traugutta 27 (południowy).

Zarządzenie nr 2784/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 września 2021 r. w sprawie włączenia kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Radomia

Metadane

Data publikacji : 19.07.2021
Data modyfikacji : 02.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Piwowarczyk Biuro Rewitalizacji
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Kędra

Opcje strony