Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/gminna-ewidencja-zabytk/informacja-o-postepowan/52603,Informacja-Prezydenta-Miasta-Radomia-z-dnia-19022021-r-o-postepowaniu-w-sprawie-.html
28.05.2024, 04:11

Informacja Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.02.2021 r. o postępowaniu w sprawie wpisania zabytku nieruchomego budynku głównego Fabryki Broni do rejestru zabytków

Metadane

Data publikacji : 25.02.2021
Data modyfikacji : 19.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia
Osoba udostępniająca informację:
Anna Tokarska Biuro Rewitalizacji
Osoba modyfikująca informację:
Michał Musialik

Opcje strony