Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/gminna-ewidencja-zabytk/aktualizacje-kart-adres/54692,Dotyczy-nieruchomosci-przy-ul-Zeromskiego-14-nr-karty-GEZ-163.html
19.06.2024, 19:56

Dotyczy nieruchomości przy ul. Żeromskiego 14 (nr karty GEZ 163)

Zarządzenie nr 2784/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 września 2021 r. w sprawie włączenia kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Radomia

Metadane

Data publikacji : 30.07.2021
Data modyfikacji : 03.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Kędra Biuro Rewitalizacji
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Kędra

Opcje strony