Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/gminna-ewidencja-zabytk/aktualizacje-kart-adres/54621,Dotyczy-nieruchomosci-przy-ul-Focha-5Kilinskiego-nr-karty-GEZ-770.html
22.07.2024, 13:46

Dotyczy nieruchomości przy ul. Focha 5/Kilińskiego (nr karty GEZ 770)

Zarządzenie nr 2784/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 września 2021 r. w sprawie włączenia kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Radomia

Metadane

Data publikacji : 29.07.2021
Data modyfikacji : 02.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Kędra Biuro Rewitalizacji
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Kędra

Opcje strony