Urząd Miejski w Radomiu

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości w związku z COVID-19

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem  negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Na mocy uchwały  z dnia 14 stycznia 2021r. 

  1. przedsiębiorcom,
  2. organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  3. oraz podmiotom wymienionych w art 3. ust. 3 w/w ustawy

przedłuża się do 15 listopada 2021 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w ustawowym terminie w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 roku.

 

Podatnicy, do których uchwała ma zastosowanie składają wypełnioną i podpisaną informację o pogorszeniu płynności finansowej

 

Wsparcie udzielane na podstawie w/w uchwały nie stanowi pomocy publicznej.

 

Wyjaśnień w sprawie przesunięcia terminów płatności na podstawie uchwały  nr L/444/2021 z dnia 14 stycznia 2021r.  można uzyskać pod numerami telefonów:

 

48/36 20 860,   48/36 20 756,   48/36 20 643

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.06.2020
Data modyfikacji : 29.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Romanowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawelec

Opcje strony

do góry