Urząd Miejski w Radomiu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  1. Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

kontakt telefoniczny: 48/36 20-215, 48/36-20-433

  1. Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
  • Od 1 do 28 lutego należy złożyć wniosek na I turę wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września ub. roku do 31 stycznia danego roku.
  • Od 1 do 31 sierpnia br. należy złożyć wniosek na II turę wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca br.
  1. Wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego w 2022r.

 

  • W 2022r. stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00zł na 1 litr oleju na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2021r. poz.2266).

4. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Od 20 grudnia 2018 r. obowiązuje wzór wniosku o zwrot  podatku akcyzowego określony w  załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w  sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018r. poz.2466). (zał nr 1)

Od 19 czerwca 2018r. istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego za  pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  1. Informacje o wypłacie zwrotu.

 

Zwrot podatku akcyzowego przekazywany jest na rachunek bankowy podany we wniosku w  terminach:

1-30 kwietnia br. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października br. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

  1. Tryb odwoławczy

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w  terminie 14 dni od daty odbioru decyzji.

Załączniki

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Metadane

Data publikacji : 19.02.2019
Data modyfikacji : 12.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta Radomia
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawelec Biuro Skarbnika
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawelec

Opcje strony

do góry