Urząd Miejski w Radomiu

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

 

1. Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

  • Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 19,
  • istnieje możliwość składania dokumentów droga elektroniczną – patrz  linki umieszczone  poniżej, w załącznikach

kontakt telefoniczny: 48/36 20 578

fax: 48/36020447

2. Informacje dotyczące pomocy publicznej

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy musi być zgodna z rynkiem wewnętrznym, co oznacza że udzielenie jej przedsiębiorcy jest konieczne dla zrealizowania zamierzonego procesu inwestycyjnego, w innym przypadku będzie służyła jedynie poprawie ogólnej sytuacji finansowej beneficjenta co byłoby sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji. Pomoc publiczna ma wywoływać efekt zachęty, który ma skłaniać beneficjentów do inwestycji, które bez pomocy ze środków publicznych nie zostałyby zrealizowane. Zgodnie z przepisami unijnymi w zakresie pomocy publicznej pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Przez termin „rozpoczęcie prac” należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją albo pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna., zależnie od tego co nastąpi najpierw. W związku z powyższym zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na warunkach określonych poszczególnymi uchwałami Rady Miejskiej w Radomiu musi nastąpić przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 

3. Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych, w tym w sprawach o zwolnienie od podatku na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Radomiu http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/podatki-lokalne/43898,Pelnomocnictwa-w-sprawach-podatkowych.html

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.01.2011
Data modyfikacji : 01.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Iwańska Wydział Podatków
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Kozera Biuro Skarbnika
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawelec

Opcje strony

do góry