Urząd Miejski w Radomiu

Ulgi podatkowe

Podstawa prawna:
Art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1540 ze zm./ 

Uwagi ogólne:
Ulgi podatkowe stosuje się na wniosek podatnika.
Wniosek powinien mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzające to uzasadnienie /podatnik decyduje o ilości i rodzaju przedkładanych dokumentów/. 
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


Przedsiębiorcy ubiegający się o ulgę podatkową /pomoc publiczną/ zobowiązani są uwzględnić w przedkładanej dokumentacji wymogi ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm./ oraz złożyć wypełniony formularz „informacji o pomocy ze środków publicznych otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy”, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o podmiot deminimis (Dz.U. z 2014 r. poz.. 1543)

Pomoc oblicza się jako ekwiwalent dotacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach / Dz. U. z 2016 r. poz. 2093 ze zm./.
Wnioskodawca będący osobą fizyczną wypełnia druk opisujący sytuację materialną i rodzinną.

Wymagane dokumenty:

Wniosek podatnika, 
Oświadczenie majątkowe do wniosku o ulgę (druk dostępny poniżej oraz w Urzędzie Miejskim),
Dokumenty i zaświadczenia potwierdzające dochody i wydatki miesięczne.

Metadane

Data publikacji : 08.01.2011
Data modyfikacji : 12.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta Radomia Wydział Podatków
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawelec Biuro Skarbnika
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawelec

Opcje strony

do góry