Urząd Miejski w Radomiu

Podatek leśny

Podatek leśny

Podatek leśny

Podatek leśny

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub (ONLINE - IBOM)

  • Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 19,
  • pok. nr 31 - dotyczy osób fizycznych i osób prawnych, w tym spółek nieposiadajacych osobowości prawnej
  • istnieje możliwość składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości drogą elektroniczną – patrz link umieszczony poniżej w załącznikach

kontakt telefoniczny:      

wymiar podatku dla osób fizycznych: 48/36 20 720, 48/36 20 323, 48/36 20 235, 48/36 20 838,  48/36 20 381,

wymiar podatku rolnego od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne dla osób fizycznych 48/36 20 370

wymiar podatku dla osób prawnych: 48/36 20 206

Fax:  48/36020 447

  1. Stawki w podatku leśnym 

2022r. Obowiązują stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. stawka podatku leśnego na 2022r wynosi 46,6972 zł za 1 ha

2021r. Obowiązują stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. stawka podatku leśnego na 2021r wynosi 43,3048 zł za 1 ha

2020r. Obowiązują stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. stawka podatku leśnego na 2020r wynosi 42,7328 zł za 1 ha

2019r. Obowiązują stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. stawka podatku leśnego na 2019r wynosi 42,2356 zł za 1 ha

2018r. Obowiązują stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. stawka podatku leśnego na 2018r wynosi 43,3532 zł za 1 ha

2017r. Obowiązują stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. stawka podatku leśnego na 2017r wynosi 42,0222 zł za 1 ha

 

      3.  Wzory formularzy podatkowych

W  odniesieniu do zdarzeń, powodujących obowiązek złożenia zeznania podatkowego w podatku leśnym (np. nabycie, zbycie nieruchomości , zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości, lub jej części), powstałych do dnia 31.05.2019r. zastosowanie mają wzory formularzy określone uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 589/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie określenia. W odniesieniu do zdarzeń powodujących obowiązek złożenia zeznania podatkowego w podatku leśnym (np. nabycie, zbycie nieruchomości, zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości, lub jej części), powstałych od dnia 01.06.2019r. zastosowanie mają wzory formularzy określone rozporządzeniem Ministra  Finansów  z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019. poz. 1126)

 

     4. Informacje o płatności podatku.

Z dniem 30.04.2020r. rozwiązana została umowa z Pocztą Polską  na świadczenie usługi wpłat podatków na rachunek bankowy Urzędu.

Od 1.05.2020r.  podatnicy, którzy dokonywać będą wpłat podatków w placówkach  pocztowych zobowiązani będą do uiszczenia prowizji  pocztowej z własnych środków.

Wpłat podatku można dokonywać w wybranych przez siebie miejscach /banki, agencje, placówki pocztowe/ na zasadach oferowanych przez przyjmującego wpłatę.

Opłat gotówkowych podatku bez prowizji można jedynie dokonać w placówkach Banku PeKaO SA obsługującego Urząd Miejski w Radomiu. Adresy poszczególnych oddziałów dostępne są na stronach internetowych banku.

W przypadku, gdy kwota podatku rocznego jest mniejsza niż 8 zł, wówczas decyzja ustalająca podatek nie będzie wydawana.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wówczas podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek jest płatny na indywidualne numery rachunku bankowego wskazane w: decyzjach ustalających wysokość tego podatku (dotyczy osób fizycznych) i informacjach bezpośrednio przesłanych do podatników (dotyczy osób prawnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podlegających opodatkowaniu na zasadach osoby prawne).

5. Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych, w tym w sprawach podatku leśnego http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/podatki-lokalne/43898,Pelnomocnictwa-w-sprawach-podatkowych.html

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.01.2015
Data modyfikacji : 12.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Romanowska Wydział Podatków
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Brzozowska Wydział Podatków
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawelec

Opcje strony

do góry