Urząd Miejski w Radomiu

Podatek rolny

Podatek rolny

1.Miejsce składania dokumentów: 

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub (ONLINE - IBOM)

 • Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 19,
 • pok. nr 31 - dotyczy osób fizycznych i osób prawnych, w tym spółek nieposiadajacych osobowości prawnej
 • istnieje możliwość składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości drogą elektroniczną – patrz link umieszczony poniżej w załącznikach

kontakt telefoniczny:      

wymiar podatku dla osób fizycznych: 48/36 20 720, 48/36 20 323, 48/36 20 235, 48/36 20 838,  48/36 20 381,

wymiar podatku rolnego od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne dla osób fizycznych 48/36 20 370

wymiar podatku dla osób prawnych: 48/36 20 206

Fax:  48/36020 447

 

 1. Wysokość stawek podatkowych w podatku rolnym

2023r. - obowiązują stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023  i wynoszą:

 1. dla gruntów do 1 ha fizycznego – 370,13 zł za 1 ha fizyczny
 2. dla gruntów gospodarstw rolnych – 185,13 zł za 1 ha przeliczeniowy

2022r. - obowiązują stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022  i wynoszą:

 1. dla gruntów do 1 ha fizycznego – 307,40 zł za 1 ha fizyczny
 2. dla gruntów gospodarstw rolnych – 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy

2021r. - obowiązują stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021  i wynoszą:

 1. dla gruntów do 1 ha fizycznego – 292,75 zł za 1 ha fizyczny
 2. dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy

2020 r. - obowiązują stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020  i wynoszą:

 1. dla gruntów do 1 ha fizycznego – 292,30 zł za 1 ha fizyczny
 2. dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy

2019 r. - obowiązują stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019  i wynoszą:

 1. dla gruntów do 1 ha fizycznego – 271,80 zł za 1 ha fizyczny
 2. dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy

2018r. - obowiązują stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 i wynoszą:

 1. dla gruntów do 1 ha fizycznego - 262,45 zł za 1 ha fizyczny
 2. dla gruntów gospodarstw rolnych - 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy

 

       3. Wzory formularzy podatkowych.

W  odniesieniu do zdarzeń, powodujących obowiązek złożenia zeznania podatkowego w podatku rolnym (np. nabycie, zbycie nieruchomości , zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości, lub jej części), powstałych do dnia 31.05.2019r. zastosowanie mają wzory formularzy określone uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 589/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów. W odniesieniu do zdarzeń powodujących obowiązek złożenia zeznania podatkowego w podatku rolnym (np. nabycie, zbycie nieruchomości, zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości, lub jej części), powstałych od dnia 01.06.2019r. zastosowanie mają wzory formularzy określone rozporządzeniem Ministra  Finansów  z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz. U. 2019. poz. 1105)

 

     4. Informacje o płatności podatku.

Z dniem 30.04.2020r. rozwiązana została umowa z Pocztą Polską  na świadczenie usługi wpłat podatków na rachunek bankowy Urzędu.

Od 1.05.2020r.  podatnicy, którzy dokonywać będą wpłat podatków w placówkach  pocztowych zobowiązani będą do uiszczenia prowizji  pocztowej z własnych środków.

Wpłat podatku można dokonywać w wybranych przez siebie miejscach /banki, agencje, placówki pocztowe/ na zasadach oferowanych przez przyjmującego wpłatę.

Opłat gotówkowych podatku bez prowizji można jedynie dokonać w placówkach Banku PeKaO SA obsługującego Urząd Miejski w Radomiu. Adresy poszczególnych oddziałów dostępne są na stronach internetowych banku.

W przypadku, gdy kwota podatku rocznego jest mniejsza niż 8zł, wówczas decyzja ustalająca podatek nie będzie wydawana.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, wówczas podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek jest płatny na indywidualne numery rachunku bankowego wskazane w: decyzjach ustalających wysokość tego podatku (dotyczy osób fizycznych) i informacjach bezpośrednio przesłanych do podatników (dotyczy osób prawnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących osoby prawne).

    5. Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych, w tym w sprawach podatku rolnego dostępne tutaj http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/podatki-lokalne/43898,Pelnomocnictwa-w-sprawach-podatkowych.html

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.01.2015
Data modyfikacji : 30.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Romanowska Wydział Podatków
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Brzozowska Wydział Podatków
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawelec

Opcje strony

do góry