Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/podatki-lokalne/13124,Podatek-od-nieruchomosci-mozliwosc-ONLINE.html
2023-06-08, 16:30

Podatek od nieruchomości (możliwość ONLINE)

  1. Miejsce składania dokumentów: 

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub (ONLINE - IBOM)

  • Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 19,
  • pok. nr 31 - dotyczy osób fizycznych i osób prawnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  • istnieje możliwość składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości drogą elektroniczną – patrz link umieszczony poniżej w załącznikach

kontakt telefoniczny:      

wymiar podatku dla osób fizycznych: 48/36 20 720, 48/36 20 323, 48/36 20 235, 48/36 20 838,  48/36 20 387,

wymiar podatku rolnego od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne dla osób fizycznych 48/36 20 370

wymiar podatku dla osób prawnych: 48/36 20 206

Fax:  48/36020 447

  1. Wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości:

 w latach 2017 – 2023 obowiązują stawki zawarte są w uchwale nr 392/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia.

 

3. Wzory formularzy podatkowych.

W  odniesieniu do zdarzeń, powodujących obowiązek złożenia zeznania podatkowego (np. nabycie, zbycie nieruchomości , zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości, lub jej części), powstałych do 31.05.2019r. zastosowanie mają wzory formularzy określone uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 589/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów. W odniesieniu do zdarzeń powodujących obowiązek złożenia zeznania podatkowego (np. nabycie, zbycie nieruchomości, zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości, lub jej części), powstałych od 01.06.2019r. zastosowanie mają wzory formularzy określone rozporządzeniem Ministra  Finansów  z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019. poz. 1104)

4. Informacje o płatności podatku.

Z dniem 30.04.2020r. rozwiązana została umowa z Pocztą Polską  na świadczenie usługi wpłat podatków na rachunek bankowy Urzędu.

Od 1.05.2020r.  podatnicy, którzy dokonywać będą wpłat podatków w placówkach  pocztowych zobowiązani będą do uiszczenia prowizji  pocztowej z własnych środków.

Wpłat podatku można dokonywać w wybranych przez siebie miejscach /banki, agencje, placówki pocztowe/ na zasadach oferowanych przez przyjmującego wpłatę.

W przypadku, gdy kwota podatku rocznego jest mniejsza niż 9zł, wówczas decyzja ustalająca podatek nie będzie wydawana.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, wówczas podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek jest płatny na indywidualne numery rachunku bankowego wskazane w: decyzjach ustalających wysokość tego podatku (dotyczy osób fizycznych) i informacjach bezpośrednio przesłanych do podatników (dotyczy osób prawnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących osoby prawne).

5. Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych, w tym w sprawach podatku od nieruchomości dostępne tutaj..

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.01.2015
Data modyfikacji : 20.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Romanowska Wydział Podatków
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Brzozowska Wydział Podatków
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawelec

Opcje strony