Urząd Miejski w Radomiu

Informacja ws. zniesionego podatku od posiadania psów

Ustawa z 7.12.2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 29.12.2006 nr 249 poz. 1828) zniesiony został od 1.01.2007 r. obowiązkowy podatek od posiadania psów. W miejsce tego podatku może być pobierana od osób fizycznych opłata od psów, o ile rada gminy podejmie uchwałę nakładającą obowiązek poboru tej opłaty. Zatem wprowadzenie tej opłaty nie jest obowiązkowe. W Radomiu nie zwiększano obciążeń podatkowych dla mieszkańców i przedsiębiorców od 2007 roku, gdyż nie były zmieniane stawki podatkowe. Nie wprowadzono też fakultatywnej opłaty od posiadania psów.  

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kościuk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne

Opcje strony

do góry