Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych Piotr Frąk 19.05.2017
Data Redaktor Akcja Zmiana
26.09.2023 13:28 Klaudia Kucharska
Inspektor
odpublikowanie
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Kategoria: Dostawy
26.09.2023 13:28 Klaudia Kucharska
Inspektor
odpublikowanie
Załącznik: Unieważnienie części 2 zamówienia
Kategoria: Dostawy
26.09.2023 13:28 Klaudia Kucharska
Inspektor
odpublikowanie
Załącznik: Rozstrzygnięcie cz. 1 postępowania
Kategoria: Dostawy
19.05.2017 16:54 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie cz. 1 postępowania
Kategoria: Dostawy
19.05.2017 16:53 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
19.05.2017 13:13 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
19.05.2017 13:11 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Unieważnienie części 2 zamówienia
Kategoria: Dostawy
19.05.2017 13:11 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
19.05.2017 12:58 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
03.04.2017 13:55 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Kategoria: Dostawy
03.04.2017 13:50 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
21.03.2017 11:08 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Sprostowanie ogłoszenia (opublikowane dn. 21.03.2017 r.)
Kategoria: Dostawy
21.03.2017 11:07 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
21.03.2017 11:07 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
17.03.2017 16:54 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Sprostowanie ogłoszenia (wysłane do publikacji dn. 17.03.2017 r.)
Kategoria: Dostawy
17.03.2017 16:51 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Nowy formularz oferty dla cz. 1 - wersja edytowalna
Kategoria: Dostawy
17.03.2017 16:47 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytania oraz modyfikacja SIWZ
Kategoria: Dostawy
17.03.2017 16:47 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
14.03.2017 14:01 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Odpowiedzi na zapytania z dnia 06.03.2017 r.
Kategoria: Dostawy
14.03.2017 14:00 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
03.03.2017 12:45 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Zmiana sprostowania ogłoszenia (opublikowana dn. 03.03.2017 r.)
Kategoria: Dostawy
03.03.2017 12:43 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
01.03.2017 14:24 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Zmiana sprostowania ogłoszenia (wysłana do publikacji dn. 01.03.2017 r.)
Kategoria: Dostawy
01.03.2017 14:21 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
01.03.2017 10:54 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Sprostowanie ogłoszenia (opublikowane dn. 01.03.2017 r.)
Kategoria: Dostawy
01.03.2017 10:45 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
27.02.2017 18:42 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Materiały dla Integratorów- załącznik nr 8 do SIWZ
Kategoria: Dostawy
27.02.2017 18:39 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Sprostowanie ogłoszenia (wysłane do publikacji dn. 27.02.2017 r.)
Kategoria: Dostawy
27.02.2017 18:34 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytania oraz modyfikacja SIWZ
Kategoria: Dostawy
27.02.2017 18:33 Piotr Frąk
skasowanie
Dokument: 2017/S 001-000231 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”
Kategoria: Dostawy
27.02.2017 18:28 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytania oraz modyfikacja SIWZ
Kategoria: Dostawy
27.02.2017 18:27 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
09.02.2017 14:27 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Sprostowanie ogłoszenia (opublikowane dn. 09.02.2017 r.)
Kategoria: Dostawy
09.02.2017 14:25 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
07.02.2017 16:28 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytanie oraz modyfikacja SIWZ
Kategoria: Dostawy
07.02.2017 16:24 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Sprostowanie ogłoszenia (wysłane do publikacji dn. 07.02.2017 r.)
Kategoria: Dostawy
07.02.2017 16:22 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
12.01.2017 12:39 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Sprostowanie ogłoszenia (opublikowane dn. 12.01.2017 r.)
Kategoria: Dostawy
12.01.2017 12:38 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:33 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Informacja o zmianie ogłoszenia i modyfikacji SIWZ
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:33 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
skasowanie
Dokument: 2017/S 001-000231 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:33 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:17 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: POPRAWIONY JEDZ
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:15 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: POPRAWIONY JEDZ - wersja edytowalna
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:14 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Szczegółowe wymagania dla systemów dziedzinowych - załącznik nr 7 do SIWZ z logotypami
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:13 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: SOPZ - cz. 2 - załącznik nr 2 do SIWZ z logotypami
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:12 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: SOPZ - cz. 1 - załącznik nr 1 do SIWZ z logotypami
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:08 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
skasowanie
Dokument: 2017/S 001-000231 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:08 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
skasowanie
Dokument: 2017/S 001-000231 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:07 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: SOPZ - cz. 2 - załącznik nr 2 do SIWZ z logotypami
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:06 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: SOPZ - cz. 1 - załącznik nr 1 do SIWZ z logotypami
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 15:04 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Informacja o zmianie ogłoszenia i modyfikacji SIWZ
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 14:59 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Sprostowanie ogłoszenia (wysłane do publikacji)
Kategoria: Dostawy
10.01.2017 14:58 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
03.01.2017 23:54 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: JEDZ - wersja edytowalna
Kategoria: Dostawy
03.01.2017 23:52 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
03.01.2017 23:49 Piotr Frąk
publikacja
Kategoria: Dostawy
do góry