Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Ryszarda Kitowska Ryszarda Kitowska 21.02.2011
Data Redaktor Akcja Zmiana
30.11.2023 10:56 Gertruda Tusińska
Starszy Inspektor
modyfikacja
30.06.2020 16:07 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek dotyczący zgłoszenia do odbioru i unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych
30.06.2020 16:04 Justyna Rychlicka
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wniosek dotyczący zgłoszenia do odbioru i unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych
30.06.2020 16:02 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek dotyczący zgłoszenia do odbioru i unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych podczas prac remontowo-budowlanych na terenie Gminy Miasta Radomia
14.10.2019 11:02 Justyna Rychlicka
Inspektor
publikacja
Załącznik: Dotacja na zadanie pn. „Zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy miasta Radomia”
01.03.2019 13:23 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek dotyczący zgłoszenia do odbioru i unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych podczas prac remontowo-budowlanych na terenie Gminy Miasta Radomia
01.03.2019 13:22 Justyna Rychlicka
Inspektor
publikacja
Załącznik: Oświadczenie nr 3 do wniosku o usunięcie azbestu
01.03.2019 13:22 Justyna Rychlicka
Inspektor
publikacja
Załącznik: Oświadczenie nr 2 do wniosku o usunięcie azbestu
01.03.2019 13:21 Justyna Rychlicka
Inspektor
publikacja
Załącznik: Oświadczenie nr 1 do wniosku o usunięcie azbestu
01.03.2019 13:15 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek dotyczący zgłoszenia do odbioru i unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych podczas prac remontowo-budowlanych na terenie Gminy Miasta Radomia
01.03.2019 13:13 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
04.01.2017 13:01 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
04.01.2017 12:55 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
02.12.2015 10:11 Aleksandra Stobieniecka-Nitek
publikacja
Załącznik: Wniosek dotyczący zgłoszenia do odbioru i unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych podczas prac remontowo-budowlanych na terenie Gminy Miasta Radomia
02.12.2015 10:10 Aleksandra Stobieniecka-Nitek
publikacja
Załącznik: Zasady odbioru przez Gminę Miasta Radomia i przekazywania do unieszkodliwienia odpadów azbestowych w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest- Załącznik nr 1
02.12.2015 10:10 Aleksandra Stobieniecka-Nitek
publikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010r
02.12.2015 10:09 Aleksandra Stobieniecka-Nitek
publikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 364/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 marca 2011r
02.12.2015 10:09 Aleksandra Stobieniecka-Nitek
modyfikacja
01.12.2015 12:12 Aleksandra Stobieniecka-Nitek
publikacja
Załącznik: Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Miasta Radomia
01.12.2015 12:11 Aleksandra Stobieniecka-Nitek
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 765_2010w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
01.12.2015 12:09 Aleksandra Stobieniecka-Nitek
modyfikacja
01.12.2015 12:07 Aleksandra Stobieniecka-Nitek
modyfikacja
30.11.2015 12:55 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
przeniesienie
Kategoria: Plany i programy
21.02.2011 13:34 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Kategoria: Plany i Programy
do góry