Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/zespoly-szkol/zespol-szkolno-przedszk/zsp/21365,Zespol-Szkolno-Przedszkolny-Nr-1.html
2022-09-25, 00:23

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18

im. Komisji Edukacji Narodowej

Publiczne Przedszkole Nr 22

im. Hanny Łochockiej

 

ul. Ofiar Firleja 14 

26-600 Radom

tel. (48) 345 13 10

fax. (48) 345 13 10

e-mail: sekretariat@zsp1.radom.pl

Metadane

Data publikacji : 20.11.2012
Data modyfikacji : 25.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kościuk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Konopka

Opcje strony