Urząd Miejski w Radomiu

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

W skład sprawozdania wchodzą następujące dokumenty: 1. Bilans jednostki budżetowej 2020 2. Rachunek zysków i strat 2020 3. Zestawienie zmian funduszu jednostki 4. Informacja dodatkowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Radomiu publikuje sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Metadane

Data publikacji : 10.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Radziejowska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Opcje strony

do góry