Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-specjalne/mlodziezowy-osrodek-soc/finanse/49379,Sprawozdanie-finansowe-Mlodziezowego-Osrodka-Socjoterapii-w-Radomiu-za-2019-rok-.html
2021-12-03, 11:57

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu za 2019 rok - bilans, rachunek zysku i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa

Metadane

Data publikacji : 11.05.2020
Data modyfikacji : 09.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu Renata Agnieszka Mucha Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Leśniewska Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Leśniewska

Opcje strony