Urząd Miejski w Radomiu

RODO

Obowiązujące w Zespole Szkół Elektronicznych zapisy dotyczące RODO

Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni / Drodzy Uczniowie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie naszej szkoły konieczne jest wykorzystywanie Waszych danych osobowych. Np. Wasze imiona i nazwiska poznajemy (przetwarzamy – zgodnie z definicją zawartą w ustawie) już na etapie rekrutacji, po to by później zaistniały w dziennikach lekcyjnych, ale też na sprawdzianach, umowach związanych z praktykami oraz w oprogramowaniu usprawniającym wykonywanie obowiązków nałożonych na szkołę. Wasze wizerunki z kolei będziemy chcieli  umieścić na stronie internetowej aby np. uświetnić zdjęciami relacje z wycieczki czy konkursu w którym wzięliście udział. Wasze numery telefonów czy adresy e-mail wykorzystamy w przyszłości celem poinformowania Was o zjeździe absolwentów.

Szanowni Rodzice/Prawni opiekunowie także Wasze dane będą wykorzystane w czasie kiedy to Wasze dzieci będą pobierały naukę w naszej szkole. W nagłych sytuacjach chcielibyśmy móc skontaktować się z Wami telefonicznie, będziemy prosili Państwa o wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunków pozostających pod Waszą opieką niepełnoletnich dzieci, prosić o wyrażenie zgody na uczestnictwo w wycieczce czy konkursie.

To tylko niektóre z okoliczności w jakich będziemy przetwarzali Wasze dane, chcielibyśmy podkreślić jednak, że poza pełnieniem obowiązków dydaktyczno-wychowawczych, szkoła nasza stoi na straży prywatności uczniów i ich rodziców czy opiekunów pranych.

W celu zapewnienia Państwu pełnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych udostępniamy Klauzule informacyjne.

Prosimy o zapoznanie się z nimi. 

Metadane

Data publikacji : 11.09.2018
Data modyfikacji : 11.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Wach Zespół Szkół Elektronicznych
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Wach

Opcje strony

do góry