Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-ponadpodstawowe/zespol-szkol-elektronic/ogloszenia-komunikaty/46241,OGLOSZENIE-Z-DNIA-18062019R-O-KONKURSIE-OFERT-NA-NAJEM-LOKALU-UZYTKOWEGO-O-POWIE.html
20.07.2024, 00:24

OGŁOSZENIE Z DNIA 18.06.2019R. O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 42 m2 Z RZEZNACZENIEM NA SKLEPIK SZKOLNY ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH PRZY UL. SADKOWSKIEJ 19 W RADOMIU

  1. Dyrekcja Zespołu Szkół Elektronicznych zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 42 m2 wraz z dostępem do mediów (woda, CO) w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w Radomiu.
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

Złożenie oferty do dnia 27.06.2019r. do godz. 11.00 w której zamieszczone będą następujące informacje:

  • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub pełna nazwa firmy i siedziba firmy,
  • NIP lub REGON firmy lub w przypadku osób fizycznych nr dowodu osobistego i nr PESEL,
  • adres do korespondencji,
  • telefon, fax, tel. komórkowy, e-mail,
  • informacja o dotychczasowej działalności prowadzonej w ciągu ostatnich 2 lat wraz z opisem świadczonych usług (jeśli taka działalność była prowadzona).
  • Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczeń, które można będzie oglądać w dniu 24.06.2019r (poniedziałek) o godz. 12.00 wejście główne Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 48 3448116 wew. 1216. – osoba do kontaktu Pan Robert Wziątek.

Otwarcie ofert

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2019r. (piątek) o godz. 12.00 w gabinecie dyrektora szkoły pokój 103. Oferty oceniane będą przez komisję Konkursową pod względem między innymi:

  • proponowanej wysokości czynszu, minimalnie 1550 zł.brutto
  • proponowanych artykułów spożywczych do sprzedaży, które powinny być urozmaicone z przewagą produktów owocowo – warzywnych (soki, owoce, woda mineralna itp.) z uwzględnieniem zdrowej żywności.

Wyniki postępowania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP, oraz tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych.

Metadane

Data publikacji : 18.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Wach Zespół Szkół Elektronicznych

Opcje strony