Urząd Miejski w Radomiu

OGŁOSZENIE Z DNIA 03.01.2018R. O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 48m2 Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ ( GABINET STOMATOLOGICZNY, BIURO RACHUNKOWE itp.) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH PRZY UL. SADKOWSKIEJ 19 W RADOMIU

  1. Dyrekcja Zespołu Szkół Elektronicznych  zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu lokalu o pow.  48 m2 ( trzy pomieszczenia i łazienka), osobne wejście, monitoring  przy budynku Zespołu Szkół Elektronicznych  ul. Sadkowska 19 w Radomiu.
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

Złożenie oferty do dnia 26.01.2018r. do godz. 15.00 w której zamieszczone będą następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta lub pełna nazwa firmy i siedziba firmy,
  2. NIP lub REGON firmy, w przypadku osób fizycznych nr dowodu osobistego i nr PESEL
  3. Adres do korespondencji,
  4. Telefon, fax, tel. komórkowy, e-mail,
  5. Informacja o dotychczasowej działalności prowadzonej w ciągu ostatnich 2 lat wraz z opisem świadczonych usług (jeśli taka działalność była prowadzona),
  6.  Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczeń w dniu 25.01.2018r.  wejście główne Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 48 3448116 wew. 1104 – osoba do kontaktu Pani Urszula Derleta.
  7. Otwarcie ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2018r. (poniedziałek) w gabinecie dyrektora szkoły

  1. Wyniki postępowania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP Radom, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Wach Zespół Szkół Elektronicznych

Opcje strony

do góry