Urząd Miejski w Radomiu

OGŁOSZENIE Z DNIA 15.12.2017R. O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 42 m2 Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK SZKOLNY ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH PRZY UL. SADKOWSKIEJ 19 W RADOMIU

1. Dyrekcja Zespołu Szkół Elektronicznych  zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 42 m2 wraz z dostępem do mediów (woda, CO) w budynku  Zespołu Szkół Elektronicznych  przy ul. Sadkowskiej 19 w Radomiu.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:


Złożenie oferty do dnia 29.12.2017r. do godz. 11.00  w której zamieszczone będą następujące informacje:

  • imię i nazwisko oraz adres oferenta  lub pełna nazwa firmy i siedziba firmy,
  • NIP lub REGON firmy lub w przypadku osób fizycznych nr dowodu osobistego i nr PESEL,
  • adres do korespondencji,
  • telefon, fax, tel. komórkowy, e-mail,
  • informacja o dotychczasowej działalności prowadzonej w ciągu ostatnich 2 lat wraz z opisem świadczonych usług (jeśli taka działalność była prowadzona).

3. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczeń, które można będzie oglądać w dniu  28.12.2017r. (czwartek) o godz. 12.00 wejście główne Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu  po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 48 3448116 wew. 1131. – osoba do kontaktu Pani Urszula Derleta


4. Otwarcie ofert:


Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  02.01.2018r. (wtorek) o godz. 12.00 w gabinecie dyrektora szkoły  pokój 103.
Oferty oceniane będą  przez komisję Konkursową pod względem między innymi:

  • proponowanej wysokości czynszu,
  • proponowanych artykułów spożywczych do sprzedaży, które powinny być urozmaicone z przewagą produktów owocowo – warzywnych  (soki, owoce, woda mineralna itp.) z uwzględnieniem zdrowej żywności.

Wyniki postępowania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych.

Metadane

Data publikacji : 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Wach Zespół Szkół Elektronicznych

Opcje strony

do góry