Urząd Miejski w Radomiu

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU FINANSÓW z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a także w oparciu o zapisy USTAWA z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198.

Metadane

Data publikacji : 10.05.2020
Data modyfikacji : 10.05.2021
Obowiązuje od : 10.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Wach Zespół Szkół Elektronicznych
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Wach

Opcje strony

do góry