Urząd Miejski w Radomiu

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU IFINANSÓW z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a także w oparciu o zapisy USTAWA z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198, Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, podaje do publicznej wiadomości, sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki i informacji dodatkowej.

Metadane

Data publikacji : 10.05.2019
Data modyfikacji : 10.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Wach Zespół Szkół Elektronicznych
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Wach

Opcje strony

do góry