Urząd Miejski w Radomiu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o otwarciu ofert - artykuły biurowe

                                                                                                                        Radom, 27.01.2018           

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

 

 1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy materiałów biurowych ramach projektu „Dobry fachowiec”

   

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Otwarcie ofert odbyło się w Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki 7 w Radomiu, pok. 4 w dniu 25.01.2018r. o godz. 11.40 

   

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości  1047,96 brutto.

 

 1. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

   

Nr Oferty

Nazwa i adres oferenta

Proponowana cena brutto za wykonanie usługi w PLN

Termin wykonania zamówienia (dni od podpisania zamówienia)

L.dz.12

FAMEX JASTRZĘBSCY spółka jawna 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 104

826,50

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.01.2018
Data modyfikacji : 12.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Taborek Zespół Szkół Budowlanych
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wrońska Zespół Szkół Budowlanych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wrońska

Opcje strony

do góry