Urząd Miejski w Radomiu

OGŁOSZENIE Z DNIA 04.05.2022 R. O KONKURSIE OFERT NA UŻYCZENIE LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 18 M² Z PRZEZNACZENIEM NA GABINET PIELĘGNIARSKI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA PRZY UL. 11 LISTOPADA 27 W RADOMIU

OGŁOSZENIE Z DNIA 04.05.2022 R. O KONKURSIE OFERT NA UŻYCZENIE LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 18 M² Z PRZEZNACZENIEM NA GABINET PIELĘGNIARSKI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA PRZY UL. 11 LISTOPADA 27 W RADOMIU

1. Dyrekcja XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica zaprasza do składania ofert dotyczących lokalu o powierzchni 18 m² wraz
z dostępem do mediów (woda, CO) w ramach udzielenia umowy użyczenia na objęcie opieką pielęgniarską uczniów i pracowników w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. 11 Listopada 27 w Radomiu.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

Złożenie oferty do dnia 12.05.2022 r. do godz. 11.00, w której zamieszczone będą następujące informacje:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub pełna nazwa firmy  i siedziba firmy,

2) NIP lub REGON firmy lub w przypadku osób fizycznych nr dowodu osobistego i nr PESEL,

3) adres do korespondencji,

4) telefon, fax, tel. komórkowy, e-mail,

5) informacja o dotychczasowej działalności prowadzonej w ciągu ostatnich trzech lat wraz
z opisem świadczonych usług (jeśli taka działalność była prowadzona),

6) proponowane świadczenia,

7) ewentualne rekomendacje

3. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczeń, które można będzie oglądać w dniu 09.05.2022r. o godz. 14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 48 36 408 54, osoba do kontaktu Pani Sylwia Smółka.

4. Otwarcie ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2022 r. o godz. 12.00 w gabinecie dyrektora szkoły.

Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem rodzajów proponowanych świadczeń wchodzących w skład oferty. W przypadku równoległych ofert świadczeń będą oceniane doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz rekomendacje.

Wyniki postępowania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły, na BIP szkoły, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica.

Metadane

Data publikacji : 04.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Pecio XI Liceum Ogólnokształcące

Opcje strony

do góry