Urząd Miejski w Radomiu

XI LO w Radomiu Ogłasza n a b ó r na stanowisko łączone: Konserwatora (1/2 etatu) i Dozorcy (1/2 etatu)

XI LO w Radomiu Ogłasza n a b ó r na stanowisko łączone: Konserwatora (1/2 etatu) i Dozorcy (1/2 etatu)

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Radomiu

 

ogłasza n a b ó r na stanowisko łączone:

Konserwatora (1/2 etatu) i Dozorcy (1/2 etatu)

 

 

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym (znajomość podstaw elektryki, hydrauliki, prac malarskich i porządkowych);
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator, dozorca;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty).
 • uprawnienia elektryczne do 1kV.

 

 1. Osoba zatrudniona na stanowisku konserwatora i dozorcy zobowiązana będzie między innymi do wykonywania prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły oraz ochrony mienia budynków szkoły i terenu szkolnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1. oryginał kwestionariusza osobowego.

2. oryginał listu motywacyjnego.

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 5 lipca 2018 r., pod adresem: XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica, ul. 11 Listopada 27;                      26-600 Radom,  w godz. od 8.00 do 15.00 z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko konserwatora                i dozorcy”.

 

 

 

 

                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                                   XI Liceum Ogólnokształcącego
                                                                                                                              z Oddziałami Integracyjnymi

                                                                                                                       im. Stanisława  Staszica

                                                                                                                      mgr Elżbieta Bocheńska

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Pecio XI Liceum Ogólnokształcące

Opcje strony

do góry