Urząd Miejski w Radomiu

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

W dniu 19.08.2016 r. godz. 12.00  ustalonym jako termin otwarcia ofert XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica

reprezentowane przez Komisję Konkursową w składzie:

  1. Przewodniczący komisji– Elżbieta Bocheńska - dyrektor szkoły
  2. Członek komisji – Agnieszka Pecio – sekretarz szkoły
  3. Członek komisji – Sylwia Smółka – pomoc administracyjna

dokonało otwarcia ofert w konkursie na użyczenie lokalu użytkowego
o powierzchni 30 m² z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

Otwarcia dokonano w siedzibie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 27.

W wyznaczonym  terminie do 17.08.2016 r. do godz. 11:00 wpłynęła 1 oferta:

„Tabakiera” Cezary Gawor

26-600 Radom

Ul. Wilczyńskiego 9

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

            Komisja Konkursowa wybrała ofertę firmy „Tabakiera” Cezary Gawor,
ul. Wilczyńskiego 9, 26-600 Radom. Oferent spełnia wymogi formalne.

Metadane

Data publikacji : 23.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Pecio XI Liceum Ogólnokształcące

Opcje strony

do góry