Urząd Miejski w Radomiu

Ogłoszenie z dnia 19.07.2016 r. o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 30 m 2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Ogłoszenie z dnia 19.07.2016 r. o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 30 m 2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny

 

XI Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Stanisława Staszica

 

26-600 Radom, ul. 11 Listopada 27

Tel./fax   48 364-08-54, tel.  48 364-28-31, 48 364-23-37

Regon: 673019640  NIP: 796 29 14 296, e-mail zs_staszic@interia.pl

 
 


 

 

 

 

                

                                                

 

Ogłoszenie z dnia 19.07.2016 r. o konkursie ofert na najem         lokalu użytkowego o powierzchni 30 m 2 z przeznaczeniem              na sklepik szkolny znajdujący się w XI Liceum Ogólnokształcącym                    z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica  przy                              ul. 11 Listopada 27 w Radomiu

 

  1. Dyrekcja XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi            im. Stanisława Staszica zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 30 m2 wraz z dostępem do mediów (woda, co)      w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi          im. Stanisława Staszica przy ul. 11 Listopada 27 w Radomiu.

 

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły             w terminie do 17.08.2016 r. do godz. 11.00. Otwarcie kopert nastąpi               w dniu 19.08.2016 r. o godz. 12.00 w gabinecie dyrektora szkoły.

 

  1. W ofercie należy podać proponowaną kwotę brutto czynszu za miesiąc najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny.

 

  1. Wymagany termin realizacji umowy od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

 

5.    Oferta sklepiku powinna obejmować żywność zgodną z Ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia   i wydanym na podstawie art. 6 niniejszej ustawy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów.

 

  1. Oględzin pomieszczenia będzie można dokonać w dniu 10.08.2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 wejście główne XI Liceum Ogólnokształcącego   z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 48 3640854 – osoba do kontaktu Pani Sylwia Smółka.

 

  1. Wyniki postępowania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez  umieszczenie na stronie internetowej szkoły, na BIP Radom, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku  XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu.

Dyrektor szkoły

Elżbieta Bocheńska

Metadane

Data publikacji : 19.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Pecio
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Pecio XI Liceum Ogólnokształcące

Opcje strony

do góry