Urząd Miejski w Radomiu

Klauzula informacyjna dla kontrahenta w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  ul. Warszawska 12, 26-600 Radom
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy
   - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane na czas trwania umowy i przez okres 6 lat po jej zakończeniu.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
 9. Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
 10. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metadane

Data publikacji : 02.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Rajkowska

Opcje strony

do góry