Urząd Miejski w Radomiu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Infor,acja dotycząca ochrony danych osobowych

                     Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

         Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuje się, iż:

  1. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu ul. Mariacka 25 ,26-600  Radom gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu reprezentowane przez Dyrektora szkoły.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły- na podstawie art.6 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzana, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielnej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych

w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

  1. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

           Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego

w Radomiu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: iod@lo4.radom.pl

 

                                            Administrator Danych Osobowych

                  Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

                                      im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

 

Metadane

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 19.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Rafałowicz IV Liceum Ogólnokształcące
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Rafałowicz IV Liceum Ogólnokształcące
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Kopcińska

Opcje strony

do góry