Urząd Miejski w Radomiu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OFERTA PRACY

na stanowisko nauczyciela języka angielskiego na czas zastępstwa w okresie od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.10.2015 r. w pełnym wymiarze

Oferta pracy

na stanowisko nauczyciela języka angielskiego na czas zastępstwa w okresie od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.10.2015 r. w pełnym wymiarze.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do  I Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika  w Radomiu przy ulicy Żeromskiego 10; 26-600 Radom w zamkniętych kopertach do dnia 31 lipca 2015 roku do godziny 15.00 z dopiskiem np. „Nauczyciel języka angielskiego”

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:

- CV

- Listy motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

- kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego

- kserokopie świadectw pracy

- oświadczenie o niekaralności

- inne dokumenty  o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 20 sierpnia 2015 roku w godz. 9.00 -13.00 o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Metadane

Data publikacji : 07.07.2015
Data modyfikacji : 08.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Wesołowski
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Wesołowski I Liceum Ogólnokształcące
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Religa

Opcje strony

do góry