Urząd Miejski w Radomiu

Nabór na stanowisko inspektora bhp

Nabór na inspektora bhp Dokumenty należy składać do 23.08.2021r. w sekretariacie szkoły do godz.9.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta na stanowisko: inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy" (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły). Otwarcie kopert nastąpi 23.08.2021r. o godz. 10.00.

Metadane

Data publikacji : 12.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gibała Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

Opcje strony

do góry