Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-podstawowe/publiczna-szkola-podst-3/finanse/45539,Sprawozdania-finansowe-za-rok-2018.html
24.04.2024, 05:22

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Sprawozdanie roczne za 2018 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa.

Metadane

Data publikacji : 10.05.2019
Data modyfikacji : 02.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Zawistowski Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
Osoba udostępniająca informację:
Inezja Jon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
Osoba modyfikująca informację:
Inezja Jon

Opcje strony