Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-podstawowe/publiczna-szkola-podst-13/finanse/62336,Sprawozdanie-finansowe-za-rok-2022.html
2024-02-26, 01:06

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie roczne za 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa.

Metadane

Data publikacji : 10.05.2023
Obowiązuje od : 10.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Bartkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Kwiatkowska Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21

Opcje strony