Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-podstawowe/publiczna-szkola-podst-13/finanse/58664,Sprawozdanie-finansowe-za-rok-2021.html
27.02.2024, 17:04

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie roczne za 2021 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa.

Metadane

Data publikacji : 11.06.2022
Data modyfikacji : 11.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Bartkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Kwiatkowska Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Kwiatkowska

Opcje strony