Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-podstawowe/publiczna-szkola-podst-13/finanse/54065,Sprawozdanie-finansowe-za-rok-2020.html
24.04.2024, 05:55

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie roczne za 2020 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.06.2021
Data modyfikacji : 11.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Bartkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Pawęzka Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Pawęzka

Opcje strony