Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-podstawowe/publiczna-szkola-podst-11/sposob-zalatwiania-spra/28112,Sposob-zalatwiania-spraw.html
22.04.2024, 00:07

Sposób załatwiania spraw

Aktem prawnym regulującym sposób przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 ze zmianami) oraz Instrukcja kancelaryjna Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu.

  • * Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.
  • * Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą korespondencyjną.
  • * Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Metadane

Data publikacji : 03.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Ruba
Osoba udostępniająca informację:
Agata Ruba Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19

Opcje strony