Urząd Miejski w Radomiu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oferta Laboratoria Przyszłości

Radom, dnia 10.12.2021r.

 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł netto, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego.):

 

zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów, wyposażenia i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w szkole w ramach Programu Laboratoria Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

(w załączniku do ogłoszenia wykaz preferowanego wyposażenia) 

                                                                         (opis przedmiotu zamówienia)

 

Oprócz ceny proszę również o podanie:

– możliwego terminu wykonania zamówienia,

– warunków płatności,

– warunków gwarancji,

–                                                                                                                                                   

                                                               (inne informacje ważne dla zamawiającego)

 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 21.12.2021r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 w Radomiu,

                                                 ul. Energetyków 10,

                                                 26-613 Radom

                                                                              (adres zamawiającego)

– za pośrednictwem faksu: 48 360 67 66 lub

                                                                                        (nr faksu)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@psp19.radom.pl

                                                                                     (adres e-mail)

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

 

Dyrektor Szkoły

Jolanta Szpilska

Metadane

Data publikacji : 10.12.2021
Data modyfikacji : 21.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Ruba Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19
Osoba modyfikująca informację:
Agata Ruba

Opcje strony

do góry