Urząd Miejski w Radomiu

Oferta pracy dla nauczyciela historii sztuki, rzeźby, projektowania graficznego, podstaw fotografii i filmu, psychologa oraz informatyki na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - nauczyciela historii sztuki, rzeźby, projektowania graficznego, podstaw fotografii i filmu, psychologa oraz informatyki na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - nauczyciela historii sztuki, rzeźby, projektowania graficznego, podstaw fotografii i filmu, psychologa oraz  informatyki
na rok szkolny 2021/2022


I. Przedmiot naboru:

Nauczyciel historii sztuki – 12 godz. dydaktycznych w tygodniu

Nauczyciel rzeźby – 26 godz. dydaktycznych w tygodniu

Nauczyciel projektowania graficznego – 9 godz. dydaktycznych w tygodniu

Nauczyciel podstaw fotografii i filmu – 12 godz. dydaktycznych w tygodniu

Nauczyciel informatyki – 10 godz. dydaktycznych w tygodniu

Psycholog – 22 godz. dydaktycznych w tygodniu

 

Okres zatrudnienia: od  1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.


Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie ustawy Karta Nauczyciela

Wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 maja 2014 r.
 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli

II. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem  15 lipca  2021 r.

CV należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły: 26-600 Radom  ul.Grzecznarowskiego 13 lub drogą e-mailową:  plastyk@plastyk.radom.pl

Metadane

Data publikacji : 30.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kopiński Zespół Szkół Plastycznych

Opcje strony

do góry