Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/przedszkola/przedszkole-publiczne-4/prawo/22263,status-prawny.html
04.03.2024, 18:27

status prawny

Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radom , Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Edukacji ul. Żeromskiego 53
 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie- Delegatura w Radomiu ul. Żeromskiego 53


 

Metadane

Data publikacji : 08.02.2013
Data modyfikacji : 31.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Szerling
Osoba udostępniająca informację:
Teresa Szerling Przedszkole Publiczne Nr 5
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Kaim

Opcje strony