Urząd Miejski w Radomiu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Metadane

Data publikacji : 25.01.2018
Data modyfikacji : 31.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej PP nr 25
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Biesiadecka PP nr 25
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Biesiadecka

Opcje strony

do góry