Urząd Miejski w Radomiu

Organizacja Przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30 – 16.30.
 3. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały.
 4. Szczególną organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Przedszkola, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz Organizacyjny zatwierdza Organ Prowadzący Przedszkole do dnia 30 maja danego roku.
 5. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia dostosowany do danej grupy wiekowej.
 6. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Na czas wakacji letnich organ prowadzący wyznacza podległe mu Przedszkola jako Przedszkola dyżurujące.
 7. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach: 8.30 – 13.30
 8. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkiwe: religia, tańce.
 9. Poszczególne oddziały w przedszkolu:
 • oddział I           3 – 4 latki
 • oddział II          4 – 5 latki

Metadane

Data publikacji : 07.03.2013
Data modyfikacji : 30.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Wieczorek
Osoba udostępniająca informację:
Halina Wieczorek Przedszkole Publiczne Nr 25
Osoba modyfikująca informację:
Halina Wieczorek

Opcje strony

do góry