Urząd Miejski w Radomiu

Organizacja Przedszkola

1.Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu od 600-1700

3. W przedszkolu funkcjonuje jedenaście oddziałów

4. Szczególną organizacją wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Przedszkola, opracowany przez Dyrektora  i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w  terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz Organizacyjny ztawierdza Organ Prowadzący Przedszkole do dnia 30 maja danego roku.

5.Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia dostosowany do danej grupy wiekowej. 

6. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia  następnego roku. Na czas wakacji letnich organ prowadzący wyznacza podległe mu Przedszkola jako Przedszkola dyżurujące

7. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego od godz 800- 1300

8. Poszczególne oddziały w przedszkolu

     Czas przeznaczony na realizac

 • oddział I "Żabki"  (3 latki)
 • oddział II "Muchomorki  (4 latki)
 • oddział III "Misie" (3 latki)
 • oddział IV "Krasnoludki" (3-4 latki)
 • oddział V "Biedronki" (4 latki)
 • oddział VI "Pszczółki" (4-5 latki)
 • oddział VII "Motylki" (5 latki)
 • oddział VIII "Jeżyki" (5 latki)
 • oddział  IX "Słoneczka" (5 latki)
 • oddział X "Jagódki" (6 latki)
 • oddział XI "Stokrotki" (6 latki)

Metadane

Data publikacji : 15.02.2013
Data modyfikacji : 09.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Zielonka
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Zielonka Przedszkole Publiczne Nr 23
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Zielonka

Opcje strony

do góry