Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/przedszkola/przedszkole-publiczne-13/finanse/25585,Oplaty-za-przedszkole.html
02.03.2024, 13:15

Opłaty za przedszkole

Opłaty regulowane są gotówką w kasie przedszkola w terminie do 10-ego dnia miesiąca. Wysokość opłat oraz terminy ich uiszczania publikowane są co miesiąc w systemie iPrzedszkole oraz na tablicy informacyjnej w budynku przedszkola oraz na tablicach przy oddziałach przedszkolnych w budynku PSP Nr 9.

Metadane

Data publikacji : 26.11.2013
Data modyfikacji : 17.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Dziewierz Przedszkole Publiczne Nr 14
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Sońta Przedszkole Publiczne Nr 14
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Sońta

Opcje strony