Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/przedszkola/przedszkole-publiczne-12/prawo/39424,UCHWALA-NR-XCVII9342023-RADY-MIEJSKIEJ-W-RADOMIU-z-dnia-29-maja-2023-r-w-sprawie.html
2024-02-26, 02:40

UCHWAŁA NR XCVII/934/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia

Metadane

Data publikacji : 03.09.2017
Data modyfikacji : 16.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Bator Przedszkole Publiczne Nr 13
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Bator

Opcje strony