Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/przedszkola/przedszkole-publiczne-11/ogloszenia-komunikaty/47485,INFORMACJA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH.html
2024-02-26, 01:18

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ogólna informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

Metadane

Data wytworzenia : 16.10.2019
Data publikacji : 16.10.2019
Data modyfikacji : 30.10.2019
Obowiązuje od : 16.10.2019
Obowiązuje do : 16.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Głogowska - Kowalczyk Przedszkole Publiczne Nr 12
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kozuj Przedszkole Publiczne Nr 12
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony