Urząd Miejski w Radomiu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT -Częściowy remont drogi na terenie Przedszkola Publicznego nr 11 w Radomiu przy ul. Chałubińskiego 22

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Dyrekcja Przedszkola Publicznego nr 11 w Radomiu zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

„Częściowy remont drogi na terenie Przedszkola Publicznego nr 11 w Radomiu przy ul. Chałubińskiego 22”

              

 

Zamawiający:

 

Dyrekcja Przedszkola Publicznego nr 11 w Radomiu przy ul. Kościuszki 10

Nazwa Zadania:

„Częściowy remont drogi na terenie filii Przedszkola Publicznego nr 11 w Radomiu przy ul. Chałubińskiego 22”

Przedmiot zamówienia:

W ramach zadania należy wykonać:

     - demontaż istniejącej nawierzchni i krawężników

- demontaż istniejącej podbudowy

- wykonanie nowej podbudowy z kruszywa i betonu

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.8cm ok 93m3

- montaż krawężników 58m

- przełożenie płyt chodnikowych w celu wyrównania nawierzchni ok.58m2

 

Kryterium oceny ofert:

100 % Cena oferty

Miejsce składania ofert:

Przedszkole Publiczne nr 11 w Radomiu ul. Kościuszki 10

Forma złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie lub przesyłką kurierską
w zaklejonej kopercie z napisem:

„Częściowy remont drogi na terenie filii Przedszkola Publicznego nr 11 w Radomiu przy ul.Chałubińskiego 22”

Termin złożenia ofert:

DO 16.03.2021 r. do godz. 11:00

 W budynku przy ul. Kościuszki 10

Informacje dodatkowe:

  1. Termin wykonania do 20.07.2021 r.
  2. Termin płatności 21 dni

2. Wykonanie zamówienia potwierdzone zostanie stosownym protokołem odbioru.

3. Pytania można kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:  poczta@pp11.radom.pl 

 

Metadane

Data publikacji : 02.03.2021
Obowiązuje od : 02.03.2021
Obowiązuje do : 16.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Chołuj Przedszkole Publiczne Nr 11
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Chołuj Przedszkole Publiczne Nr 11

Opcje strony

do góry